Hai đại gia công nghệ Trung Quốc đang đứng sau nhiều ví điện tử ở Indonesia, Malaysia, Việt Nam…, theo DealStreetAsia.