chong-vaccine

Chống vaccine

Tôi nhận thấy đã có sự dễ dãi sau một thời gian dài chúng ta không có bệnh nhân nhiễm Covid trong cộng đồng, nên đang rất cẩn thận.

07 Jul