Masayoshi Son rời HĐQT Alibaba sau 15 năm, nhưng khẳng định không phải vì mất niềm tin vào đại gia thương mại điện tử.