Đại diện Petrolimex, cổ đông sở hữu 40% vốn PGBank, dọa sẽ thoái vốn nếu việc sáp nhập với HDBank không thực hiện trước ngày 31/8.